donderdag 12 april 2012

Google Girls Art 19


De dag van de opening. De zon schijnt volop en we kunnen de camper lekker op het vertrouwde plekje bij de Vuurtorenschool zetten. De start is bij het museum een paar honderd meter van de school vandaan in de Dorpsstraat. Al gauw zien we onze eerste familie. Natuurlijk de man van MubisMusic die de geluidsband maakte. Bij het museum een flinke drukte. Binnen een overzicht van de 50 jarig geschiedenis van groeikern Zoetermeer. Toespraakjes, wijntje, hapje. Op weg naar het hot item van deze dag Google Girls etc. Het loopt lekker vol in de school. Ziet er allemaal ook prachtig verzorgd uit. Complimenten voor Terra Artprojects. Toespraken en dan kijk je ogen uit. Google Girls worden wat aarzelend bezocht omdat Google Goddess daar wat eenzaam staat te staan in het verder lege en schemerige lokaal. Het contrast is dan ook enorm. Na de stilte, nou ja op de geluidsband na dan, het visuele lawaai van Google Girls. Mensen stann min of meer verbijsterd te kijken. En Google Girls kijken onafgebroken terug. Met een oog, maar dat maal 55 is toch indringend. Zachtjes schommelen de hoofden door de luchtstromen heen en weer, ketsen soms tegen het hoofd van een bezoeker. De sfeer is toch op de een of andere manier bedreigend. Veel commentaar en vragen. Uitleg is zoals altijd weer een vast onderdeel van het ritueel. We drinken wat, we eten wat en daarna met z'n allen naar de Griek. ook leuk. Toch blijft Griekern groeien in mijn hoofd

Google translation

The day of the opening. The sun is shining and we can enjoy the camper at the familiar spot at the Lighthouse School set. The start is at the museum a few hundred meters from the school in thevillage street. Soon we see our first family. Of course the man ofMubisMusic who made ​​the soundtrack. At the museum quite busy.Within a list of the 50-year history of urban growth Zoetermeer.Speeches, wine, snack. On the way to the hot item of the dayGoogle Girls etc. It runs nice and full in the school. Everything looksbeautiful too smart. Compliments for Terra Artprojects. Speeches and then you look amazed. Google Girls are hesitant because Google visited there some lonely Goddess unable to stand in the otherwise empty and dimly lit room. The contrast is enormous. Afterthe silence, well on the soundtrack after then, the visual noise ofGoogle Girls. People Stann more or less bewildered look. Girls and Google constantly look back. With one eye, but that times 55 is stillintense. Gently rocking the heads through the air flows back and forth, sometimes ricochet to the head of a visitor. The atmosphere is still on somehow threatening. Many comments and questions.Explanation is as always an integral part of the ritual. We have a drink, what we eat and then all went to the Greek. also fun. Stillnucleation grow in my head